KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİ
Bu kitapta, klinik laboratuvarcılık hizmetleri kapsamında en fazla gereksinin duyulan 370 test parametresi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Gebelik Döneminde Labaratuvar Testleri
Kitabın birinci kısmında, gebelik döneminde labaratuvar hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan klinik durumlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Gebeliğin Labaratuvar Testleri
Üzerine Etkisi
Kitabın ikinci bölümü Gebeliğin Analiz parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış araştırma sonuçlarının derlenmesinden oluşmuştur.
Ulaşım Krokisi
İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Caddesi Kuruluş Apartmanı No:3-A NİLÜFER / BURSA
Üroloji
PSA: PROSTAT KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİNE YARDIMCI
Kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) testinin, prostat kanserinin erken teşhisi için yararlı olduğu, ilgili bütün uzmanlık kuruluşları tarafından kabul edilmektedir. İleri yaşlarda ortaya çıkması ve nispeten yavaş ilerleyen bir kanser türü olması ...