" Tüm gayretlerimiz sağlığınız içindir. "

,

Bursa'da Güçlerimizi Birleştirdik !

  Güven Tıp Laboratuvarı dünyanın güçlü sağlık markalarından biri olan Medicover Holding ile ortaklık yapıyor. Global ekonominin durma noktasına geldiği bir dönemde, Bursa’nın köklü ve güvenilir laboratuvarı GVN TIP, Synevo Laboratuvarları zincirine dahil oldu. Dünya genelinde 40 binden fazla çalışanı olan Medicover Holding’in 1,5 milyar Euro’yu aşan geliri olduğu biliniyor. Test portföyünde 5 bin farklı test bulunduran bu zincir marka kentimizde Güven Tıp Laboratuvarına yatırım yapma kararı aldı.

TESTLER
Bu kitapta, klinik laboratuvarcılık hizmetleri kapsamında en fazla gereksinin duyulan 370 test parametresi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Gebelik Döneminde Labaratuvar Testleri
Kitabın birinci kısmında, gebelik döneminde labaratuvar hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan klinik durumlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Gebeliğin Labaratuvar Testleri
Üzerine Etkisi
Kitabın ikinci bölümü Gebeliğin Analiz parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış araştırma sonuçlarının derlenmesinden oluşmuştur.
Ulaşım Krokisi
İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Caddesi Kuruluş Apartmanı No:3-A NİLÜFER / BURSA
Üroloji » PSA: PROSTAT KANSERİNİN ERKEN TEŞHİSİNE YARDIMCI

Kanda PSA (Prostat Spesifik Antijen) testinin, prostat kanserinin erken teşhisi için yararlı olduğu, ilgili bütün uzmanlık kuruluşları tarafından kabul edilmektedir. İleri yaşlarda ortaya çıkması ve nispeten yavaş ilerleyen bir kanser türü olması nedeniyle, erken teşhisin yaşamı uzatma konusundaki faydası bir dönem tartışılmışsa da günümüzde uzmanların çoğu, yararından kuşku duymadığı için hastalarını tarama testi yaptırmaları konusunda teşvik etmektedir. Amerikan Kanser Derneği ve Amerikan Ürologlar Birliği, 10 yıldan daha uzun yaşam beklentisi olan, 50 yaş üzerindeki bütün erkeklere her yıl prostat muayenesi ve PSA testi yaptırmalarını önermektedir.

Tek başına kan PSA yüksekliğinin prostat kanseri göstergesi olma olasılığı %30 civarındadır. 

Prostat kanseri dışında başta iyi huylu prostat büyümesi ve prostat iltihabı olmak üzere, bazı başka nedenlere bağlı olarak da kan PSA konsantrasyonu yüksek bulunabilir. Kan PSA konsantrasyonu yükseldikçe, bu bulgunun kanserle ilişkili olma olasılığı da artmaktadır. Genel olarak 4 ng/ml üzerindeki değerlerin yüksek kabul edilmesine rağmen, bu sınırın yaşa göre belirlenmesinin daha uygun olacağı, genç yaştaki erkekler için daha düşük, ileri yaşlardaki erkekler için daha yüksek değerlerin sınır olarak kabul edilmesinin daha uygun olduğu kabul edilir. Bu nedenle hekimler, PSA neticelerini hastanın yaşı ve muayene bulguları başta olmak üzere, hastalara ait başka bilgileri de dikkate alarak yorumlamaktadır. Kan PSA seviyesinin yüksekliği, prostat dokusunda kanser varlığının kesin bir göstergesi olmasa da ölçüm sonucun normal sınırlar içinde bulunması prostat kanseri olasılığını belirgin derecede azalttığından hekimleri ve hastaları rahatlatmaktadır. 

PSA testi ile birlikte prostat muayenesinin de yapılması ve bu iki incelemenin beraberce kanser lehine bulgu vermesi halinde gerçekten kanser bulunma olasılığı %50’ye yükselmektedir. Bu bilgi bize prostat kanseri taraması amacıyla kanda PSA testinin ve prostat muayenesinin beraberce kullanılmasının yararını göstermektedir. 

Uzun zamandır yaygın bir şekilde kullanılan “Serbest PSA testi”, kan PSA konsantrasyonu sınır olarak kabul edilen aralıkta, yani 4-10 ng/ml arasında ölçülen kişilere ileri inceleme (biyopsi) yapıp yapmama kararının daha isabetli bir şekilde verilmesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Serbest PSA/Total PSA oranının düşüklüğü prostat kanseri bulunma olasılığını artırmakta, yüksekliği ise azaltmaktadır. Bu nedenle hekimler, “sınır” kabul edilen aralık içinde yer alan bir ölçüm sonucuyla karşılaştıklarında, ileri inceleme kararı vermeden önce çoğunlukla serbest PSA/total PSA oranını da görmek ister....