" Tüm gayretlerimiz sağlığınız içindir. "

,

Bursa'da Güçlerimizi Birleştirdik !

  Güven Tıp Laboratuvarı dünyanın güçlü sağlık markalarından biri olan Medicover Holding ile ortaklık yapıyor. Global ekonominin durma noktasına geldiği bir dönemde, Bursa’nın köklü ve güvenilir laboratuvarı GVN TIP, Synevo Laboratuvarları zincirine dahil oldu. Dünya genelinde 40 binden fazla çalışanı olan Medicover Holding’in 1,5 milyar Euro’yu aşan geliri olduğu biliniyor. Test portföyünde 5 bin farklı test bulunduran bu zincir marka kentimizde Güven Tıp Laboratuvarına yatırım yapma kararı aldı.

TESTLER
Bu kitapta, klinik laboratuvarcılık hizmetleri kapsamında en fazla gereksinin duyulan 370 test parametresi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Gebelik Döneminde Labaratuvar Testleri
Kitabın birinci kısmında, gebelik döneminde labaratuvar hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan klinik durumlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Gebeliğin Labaratuvar Testleri
Üzerine Etkisi
Kitabın ikinci bölümü Gebeliğin Analiz parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış araştırma sonuçlarının derlenmesinden oluşmuştur.
Ulaşım Krokisi
İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Caddesi Kuruluş Apartmanı No:3-A NİLÜFER / BURSA
Hizmetlerimiz

Laboratuvarımız rutin uygulamada ihtiyaç duyulan analiz parametrelerinin çok büyük kısmını sahip olduğu en modern analiz sistemleri ve tecrübeli kadrosu ile gerçekleştirmekte, analitik hizmet kalitesini uluslararası kalite kontrol programları ile izlemektedir.

   Aşağıdaki listede yer almayan test parametreleri için lütfen laboratuvarımızla temasa geçiniz. 

Diabet testleri
  Glukoz
  Açlık
  Yemekten …. saat sonra
  Günlük profil
  Oral glukoz tolerans testi (…. saatlik)
  HbA1c
  İnsülin
  C-peptit
  Mikroalbüminüri


  Böbrek fonksiyon testleri

   BUN (Kan üre nitrojeni)
   Kreatinin
   Ürik asit
   Kreatinin klirensi


 Tam idrar tahlili

 Lipid Profili
  Total kolesterol
  HDL kolesterol
  LDL kolesterol
  VLDL kolesterol
  Trigliserit


 Karaciğer Fonksiyon Testleri
  SGOT
  SGPT
  Gamma GT
  Alkalen fosfataz
  Total bilirübin
  Direkt bilirübin


 Genel Biyokimya Parametreleri
  Total Protein 
  Albümin
  Protein elektroforezi
  Kreatin kinaz (total CK)
  Kreatin kinaz –MB (CK-MB)
  Laktat dehidrogenaz (LDH)
  Troponin T
  Sodyum
  Potasyum
  Klor
  Kalsiyum
  İnorganik fosfor


 Hematolojik parametreler
  Hemogram (18 parametre)
  Lökosit sayımı
  Lökosit formülü
  Sedimantasyon hızı (1 saat)
  Retikülosit
  Kan grubu
  Demir
  Demir bağlama kapasitesi
  Ferritin
  Hemoglobin kromatografisi (elektroforezi)
  Vitamin B12
  Folik asit


 Koagülasyon testleri
  Protrombin Zamanı (PT, INR)
  Aktive Parsiyel Tromboplastin Zamanı (aPTT)
  Fibrinojen
  D-dimer


 Hormonlar (Tiroid)
  Triiodotironin, total (TT3)
  Tiroksin, total (T4)
  Triiodotironin, serbest (FT3)
  Tiroksin, serbest (FT4)
  Tiroid stimulan hormon (TSH)
  Tiroglobülin
  Antitiroglobülin
  Anti TPO


 Hormonlar (Fertilite)
  Beta-hCG
  Luteinizan hormon (LH)
  Folikül stimülan hormon (FSH)
  Estradiol (E2)
  Progesteron
  Testosteron, total
  Testosteron, serbest
  Prolaktin
  DHEA-SO4
  17-OH Progesteron


 Hormonlar (Çeşitli)
  Kortizol
  Parathormon, intakt
  Growth hormon
  Epinefrin
  Norepinefrin
  Dopamin
  Metanefrin
  Normetanefrin
  VMA
  !7-Ketosteroidler
 Tümör Belirleyicileri
  PSA (total)
  PSA (Serbest)
  CEA (Karsinoembriyonik antijen)
  AFP (alfa fetoprotein)
  CA 19-9
  CA 125
  CA 15-3
  CA 72-4
  NMP-22


 Birinci Trimestr Down send. tarama testi

 İkinci Trimestr Down send. tarama testi

 Spermiyogram

 Sperm washing (IUI için) 


 Romatizmal Hastalıklar ve Bağışıklık

  Antinükleer antikor (ANA)
  Anti ds-DNA
  ENA Profili
  Antistreptolizin O (ASO)
  C-Reaktif Protein (High sensitive)
  Romatoid Faktör (RF) (Kantitatif)
  Eritrosit Sedimantasyon Hızı
  IgG total
  IgG subgrupları
  IgA
  IgM


 Allerji testleri
  IgE (total)
  Inhalent allerjenler
  Food panel
  Spesifik IgE’ler 
  Total eozinofil
  Nazal smear’de eozinofil


 Serolojik testler
  Brucella spot
  Brucella Wright aglütinasyon
  Brucella Coombs aglütinasyon
  Gruber Widal 


 Hepatit Paneli

  Anti HAV-IgM
  Anti HAV-IgG (total)
  HBs Ag
  Anti HBs
  Anti HBc IgM
  Anti HBc Total
  Hbe Ag
  Anti HBe   Anti HCV
  Anti HIV1/2 + p24 antijeni (DUO test)


 TORCH Grubu Antikorlar

  Toksoplazma IgG
  Toksoplazma IgM
  CMV IgG
  CMV IgM
  Rubella IgG
  Rubella IgM
  HSV Tip 1 IgG
  HSV Tip 1 IgM
  HSV Tip 2 IgG
  HSV Tip 2 IgM


 TORCH Avidite testleri
  Toksoplazma avidite testi
  CMV avidite testi
  Rubella avidite testi


 İlaç Analizleri
  Fenitoin (Epdantoin)
  Fenobarbital (Luminal)
  Karbamazepin (Tegretol)
  Valproik asit (Depakin)
  Digoksin
  Siklosporin A (Sandimmun)
  Lityum


 KÜLTÜR ve ANTİBİYOGRAM TESTLERİ
  Boğaz
  İdrar
  Dışkı
  Meni
  Üretral akıntı
  Vagen
  Yara
  Balgam
  Beyin Omurilik Sıvısı
  Ponksiyon sıvısı