KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİ
Bu kitapta, klinik laboratuvarcılık hizmetleri kapsamında en fazla gereksinin duyulan 370 test parametresi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Gebelik Döneminde Labaratuvar Testleri
Kitabın birinci kısmında, gebelik döneminde labaratuvar hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan klinik durumlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Gebeliğin Labaratuvar Testleri
Üzerine Etkisi
Kitabın ikinci bölümü Gebeliğin Analiz parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış araştırma sonuçlarının derlenmesinden oluşmuştur.
Ulaşım Krokisi
İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Caddesi Kuruluş Apartmanı No:3-A NİLÜFER / BURSA
  • Kompleman C3
  • Tümü

Mevcut iki yayında, serum kompleman konsantrasyonunun gebeliğin ilerlemesiyle daha belirgin hale gelecek şekilde yükseldiği belirlenmiştir.

·   (­) 29 gebenin gebelik boyunca takip edilmesine dayanan bir araştırma sonucunda, serum Kompleman 3 konsantrasyonunun referans aralığı birinci trimestr için (12. hafta)  0.44 ? 1.16 g/L, ikinci trimestr için (24. hafta) 0.58 ? 1.18 g/L, üçüncü trimestr için (36. hafta) 0.60 ? 1.26 g/L, gebe olmayanlardan oluşan kontrol grubu için ise 0.47 ? 0.92 g/L olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, gebe olmayan kadınlardan oluşan kontrol grubu ile mukayese edildiğinde, serum Kompleman 3 konsantrasyonunun birinci trimestrde %12, ikinci trimestrde %24, trimestrde %32 yüksek bulunmuş olduğu görünmektedir.

Lockitch G. Handbook of Diagnostic Biochemistry and Hematology in Normal Pregnancy. Boca Raton, CRC, 1993

·   (­) 8 gebe kadın üzerinde yapılan değerlendirmede, gebeliğin erken döneminde 119 ± 12 mg/dl olan serum konsantrasyonunun son trimestrde 136 ± 18 mg/dl?ye yükselerek anlamlı bir artış gösterdiği bildirilmektedir.

Reciprocal changes in serum levels of immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) and complements (C3, C4) in normal pregnancy and after delivery. Tamaki H, Yasuhara M, Iyama S et al. Abstracts, 5th APCCB, Kobe, 1991.

Kompleman C3

Mevcut iki yayında, serum kompleman konsantrasyonunun gebeliğin ilerlemesiyle daha belirgin hale gelecek şekilde yükseldiği belirlenmiştir.

·   (­) 29 gebenin gebelik boyunca takip edilmesine dayanan bir araştırma sonucunda, serum Kompleman 3 konsantrasyonunun referans aralığı birinci trimestr için (12. hafta)  0.44 ? 1.16 g/L, ikinci trimestr için (24. hafta) 0.58 ? 1.18 g/L, üçüncü trimestr için (36. hafta) 0.60 ? 1.26 g/L, gebe olmayanlardan oluşan kontrol grubu için ise 0.47 ? 0.92 g/L olarak belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, gebe olmayan kadınlardan oluşan kontrol grubu ile mukayese edildiğinde, serum Kompleman 3 konsantrasyonunun birinci trimestrde %12, ikinci trimestrde %24, trimestrde %32 yüksek bulunmuş olduğu görünmektedir.

Lockitch G. Handbook of Diagnostic Biochemistry and Hematology in Normal Pregnancy. Boca Raton, CRC, 1993

·   (­) 8 gebe kadın üzerinde yapılan değerlendirmede, gebeliğin erken döneminde 119 ± 12 mg/dl olan serum konsantrasyonunun son trimestrde 136 ± 18 mg/dl?ye yükselerek anlamlı bir artış gösterdiği bildirilmektedir.

Reciprocal changes in serum levels of immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) and complements (C3, C4) in normal pregnancy and after delivery. Tamaki H, Yasuhara M, Iyama S et al. Abstracts, 5th APCCB, Kobe, 1991.