KLİNİK LABORATUVAR TESTLERİ
Bu kitapta, klinik laboratuvarcılık hizmetleri kapsamında en fazla gereksinin duyulan 370 test parametresi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Gebelik Döneminde Labaratuvar Testleri
Kitabın birinci kısmında, gebelik döneminde labaratuvar hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan klinik durumlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Gebeliğin Labaratuvar Testleri
Üzerine Etkisi
Kitabın ikinci bölümü Gebeliğin Analiz parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış araştırma sonuçlarının derlenmesinden oluşmuştur.
Ulaşım Krokisi
İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Caddesi Kuruluş Apartmanı No:3-A NİLÜFER / BURSA
Onkoloji » KANSERE BAĞLI ÖLÜMLER %60 ORANINDA AZALTILABİLİR
KORUYUCU ÖNLEMLER VE ERKEN TEŞHİS SAYESİNDE
KANSERE BAĞLI ÖLÜMLER %60 ORANINDA AZALTILABİLİR.

Bundan 15-20 yıl öncesine kadar, gelişmiş batı ülkelerinde daha sık görülmesi nedeniyle kanser batılı hastalığı olarak kabul edilirdi. Oysa, Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan son raporlarda, günümüzde kanserin gelişmekte olan ülkelerde daha fazla sayıda ölüme neden olduğu bildiriliyor. Bu raporlara göre, halen 10 milyon civarında olan yıllık yeni kanser vaka sayısı, yeterince tedbir alınmaması halinde 2020 yılına kadar %50 oranında artarak 15 milyona çıkacak. Oysa kanserlerin yaklaşık üçte biri kolaylıkla uygulanabilecek önlemlerin alınmasıyla tamamen önlenebilir, diğer üçte birlik kısmı ise tarama yöntemlerinin daha yaygın olarak kullanılması sayesinde erkenden teşhis edilerek başarıyla tedavi edilebilir. 

Dünya Sağlık Örgütüne göre, gelişmiş ülkelerde teşhis edilen kanser vakalarının %50 kadarı tamamen tedavi edilebildiği halde, gelişmekte olan ülkelerde kanser vakalarının %80 kadarı teşhis edildiği sırada tedaviden yarar göremeyecek aşamada bulunuyor.

Son yıllarda gelişmiş batı ülkelerinde kanserden ölüm oranlarında istikrarlı bir azalma eğilimi dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu azalmanın tedavi imkanlarındaki artıştan çok, kanserden koruyan önlemlerin eskiye göre daha yaygın olarak uygulanmasına, erken teşhis ve tarama imkanlarının artmasına ve bu imkanların daha yaygın olarak kullanılmasına bağlı olduğunu düşünüyor. Çünkü insanlar, kültür seviyeleri ve ekonomik güçleri arttıkça, hayata daha çok bağlanıp sağlıklı ve uzun yaşamak için koruyucu tedbirlere ve erken teşhis yöntemlerine daha fazla ilgi gösteriyor.

Kanserden ve yol açabileceği çok ciddi sağlık sorunlarından korunmak için artık etkisi kanıtlanmış olan korunma tedbirlerinin uygulanması, erken teşhis olanağı veren incelemelerin düzenli olarak yaptırılması, kanserlerin erken belirtilerinin öğrenilerek bunları dikkatle izlenmesi tavsiye ediliyor.


KANSERDEN KORUNMAK İÇİN...

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN KANSERDEN KORUNMAYA YÖNELİK ÖNERİLERİ

  • Sigaradan uzak durun. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda verilen bilgiye göre, sigara içiminin geçtiğimiz yüzyılda en az 100 milyon kişinin kanserden ölmesine neden olduğu hesaplanıyor. Sigara içilmesi, akciğer kanseri riskini 20-30 kat, ağız boşluğu, yutak ve yemek borusu kanserleri riskini 6-7 kat, mesane ve böbrek kanserlerini 5-6 kat, pankreas kanseri riskini 3-4 kat, mide, karaciğer, rahim, sinüs kanserlerinin ve bazı tür lösemilerin riskini en az 2 kat artırıyor.
  • Meyve ve sebzeyi bol tüketin, sağlıklı beslenin.  Dünya Sağlık Örgütü raporunda bol miktarda sebze ve meyve tüketilmesinin mide, kalın bağırsak, yutak, gırtlak, akciğer ve rahim boynu kanserlerinden korunmada çok önemli olduğu vurgulanıyor. Sebze ve meyvelerde bulunan koruyucu maddeler, özellikle içi boş organların iç yüzeylerini döşeyen epitel tabakasından kaynaklanan kanserlerden korunmada çok yararlı. Günde 500 gram kadar meyve ve sebze tüketiminin yalnızca sindirim sistemi kanserlerini %25 oranında azaltabileceği bildiriliyor.
  • Aşılanarak ve temizlik kurallarına uyarak enfeksiyonlardan korunmak, kanserden de koruyor. Dünya Sağlık Örgütünün yayınladığı Dünya Kanser Raporunda virüs ve bakterilerin gelişmekte olan ülkelerde rastlanan kanserlerin %23'ünden sorumlu olduğu açıklanıyor. Buna karşılık enfeksiyonların, gelişmiş ülkelerdeki kanserlerin yalnızca %8 kadarından sorumlu olduğu bildiriliyor. Hepatit B ve C virüsleri karaciğer kanserlerine, insan papilloma virüsü rahim boynu kanserine, helikobakter pilori bakterisi mide kanserine neden olabiliyor. Aşı olarak veya hijyen kurallarına uyarak bu etkenlerin neden olduğu enfeksiyonlardan korunmak, sağlık kontrolleri ile çoğu zaman sessiz seyreden bu enfeksiyonların erkenden teşhis ve tedavi edilmesi kanserden korunmada büyük önem taşıyor.
  • Erken teşhis hayat kurtarıyor. Gelişmiş ülkelerde kanserlerin %50'sinden fazlasının tamamen tedavi edilebilmesine karşın, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın %20'nin alında kalmasının en önemli sebebinin, gelişmiş ülkelerde erken teşhis yöntemlerinin daha yaygın kullanılması olduğu düşünülüyor. Gelişmiş batı ülkelerinde sağlık kuruluşları, erken teşhis yöntemlerini sürekli olarak topluma hatırlatıyor, kampanyalar düzenleyerek tarama testlerinin düzenli olarak uygulanmasını teşvik ediyor. 


...