" Tüm gayretlerimiz sağlığınız içindir. "

,

Bursa'da Güçlerimizi Birleştirdik !

  Güven Tıp Laboratuvarı dünyanın güçlü sağlık markalarından biri olan Medicover Holding ile ortaklık yapıyor. Global ekonominin durma noktasına geldiği bir dönemde, Bursa’nın köklü ve güvenilir laboratuvarı GVN TIP, Synevo Laboratuvarları zincirine dahil oldu. Dünya genelinde 40 binden fazla çalışanı olan Medicover Holding’in 1,5 milyar Euro’yu aşan geliri olduğu biliniyor. Test portföyünde 5 bin farklı test bulunduran bu zincir marka kentimizde Güven Tıp Laboratuvarına yatırım yapma kararı aldı.

TESTLER
Bu kitapta, klinik laboratuvarcılık hizmetleri kapsamında en fazla gereksinin duyulan 370 test parametresi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
Gebelik Döneminde Labaratuvar Testleri
Kitabın birinci kısmında, gebelik döneminde labaratuvar hizmetlerine en fazla ihtiyaç duyulan klinik durumlarla ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Gebeliğin Labaratuvar Testleri
Üzerine Etkisi
Kitabın ikinci bölümü Gebeliğin Analiz parametreleri üzerine etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılmış araştırma sonuçlarının derlenmesinden oluşmuştur.
Ulaşım Krokisi
İhsaniye Mah. Ahmet Vefik Paşa Caddesi Kuruluş Apartmanı No:3-A NİLÜFER / BURSA
Dahiliye » SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN BİYOKİMYASAL SAĞLIK KONTROLÜ

SAĞLIKLI, UZUN ve VERİMLİ BİR YAŞAM İÇİN
DÜZENLİ SAĞLIK KONTROLLERİNİ İHMAL ETMEYELİM

.
.
.

Yaşam kalitesini düşüren ve yaşam süresini kısaltan hastalıkların belirtileri yıllarca devam eden uzun bir yıpranma süreci sonunda ortaya çıkar.   Belirtiler ortaya çıkınca maalesef çoğu zaman yapılabilecek pek az şey kalır. Belirli aralıklarla tekrarlanan sağlık kontrolleri, bu hastalıkların erkenden teşhisine ve yıpranma sürecinin durdurulmasına yönelik tedbirlerin “vakit çok geç olmadan” alınmasına imkan verir.

Yaşamın arzu edildiği şekilde verimli ve mutlu bir şekilde sürdürülebilmesi ancak sağlıklı olmakla mümkündür. Sağlıklılığın devamı ise sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama kurallarına uymanın yanı sıra, yaşam koşullarının veya ailevi faktörlerin getirdiği riskleri bilmek ve bunlardan korunmakla sağlanabilir. Bütün tedbirlere rağmen, ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının erkenden belirlenmesi ve gerekli tedavilere erkenden başlanması, uzun ve sağlıklı bir yaşam için ön koşuldur. 

Artık çok iyi biliyoruz ki, pek çok hastalık sürecinin başlamasından, belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar oldukça uzun bir dönemin geçmesi gerekmektedir. Sorunun asıl önemli yanı, bu yıpranma sürecinin çoğunlukla belirtisiz olması ve belirtiler ortaya çıktığında tedavi adına yapılabilecek şeylerin, çoğu zaman hasarı tamamen giderme olanağı sağlayamamasıdır. Örneğin, kolesterol yüksekliğinin ilk belirtisi kalp kaslarında hasar meydana getiren miyokard enfarktüsü, yıllarca ihmal edilmiş şeker hastalığının ilk belirtisi körlük veya böbrek yetmezliği, tansiyon yüksekliğinin ilk belirtisi beyin kanaması olabilir. Kronik hepatit B veya C enfeksiyonu belirti verdiğinde karaciğerde siroz gelişmiş, kronik böbrek yetmezliği belirti vermeye başladığında, böbreklerde diyaliz gerektirecek derecede tahribat meydana gelmiş olabilir. Oysa kapsamı dikkatli bir şekilde belirlenmiş bir “biyokimyasal sağlık kontrolü panelinin” uygulanması ile, bir şahsın yukarıda sayılanlar da dahil olmak üzere pek çok hastalığı veya risk faktörünü taşıyıp taşımadığı çok kısa bir zaman içinde ve çok ekonomik bir şekilde değerlendirilebilir.

Çağdaş anlamda erken teşhis periyodik sağlık kontrolleri ile mümkündür

Günümüzün tıp teknolojisi ve bilgi birikimi, erkenden teşhis edilmesi ve gerekli tedbirlerin erkenden alınması koşuluyla, yakın zamana kadar önlenemez ve tedavi edilemez olarak kabul edilen pek çok hastalığın yaşam süresini kısaltmasını ve yaşam kalitesini düşürmesini önleyebilmektedir. Eski yıllarda tedavisi mümkün olmayan ve genç yaşta koroner kalp hastalığı nedeniyle ölüme neden olan ailevi kolesterol yükseklikleri günümüzde çok etkili ve güvenli ilaçlarla tedavi edilebilmektedir. Sayıları gün geçtikçe artan diyabet ilaçları, şeker hastalarında kan şekeri kontrolünü çok daha kolay hale getirmekte ve komplikasyonların gelişme olasılığını çok düşük seviyelere indirmektedir. Geçmişte tedavi imkanlarının yetersizliği nedeniyle kullanılan malign yani kötü huylu hipertansiyon terimini artık nadiren kullanıyoruz. Aynı şekilde, geçmişte yalnızca seyrini izlemekle yetindiğimiz hepatit B ve C virüslerinin neden olduğu karaciğer hastalıklarını artık önemli ölçüde tedavi etme imkanına sahibiz. Erken safhada teşhis edilmesi koşuluyla, böbrek yetmezliği ile neticelenecek hastalık süreçlerinin de günümüzün olanaklarıyla durdurulması büyük oranda mümkün olabilmektedir. En başta da belirttiğimiz gibi, modern tıbbın sağladığı bu olanaklardan etkin bir şekilde yararlanılması, ancak ve ancak tedavinin geriye dönüşü mümkün olmayan hasarlar meydana gelmeden başlatılması ile mümkündür. Bu da bize çağdaş anlamda erken teşhisin, kişinin hiçbir şikayeti yokken yapılan periyodik sağlık kontrolleri ile mümkün olduğunu göstermektedir.GVNTIP´ta yaptıracağınız sağlık kontrolü sonucunda hangi bilgileri elde edeceksiniz?


 • Açlıkta kan şekeri ölçümü sonucunda: Şeker hastası olup olmadığınızı, gizli şeker hastalığı araştırması için yükleme testi yaptırma ihtiyacınızın olup olmadığını;
 • Kan yağları profilinizin değerlendirilmesi sonucunda: Kan yağlarınızda, kalp-damar hastalığına yol açabilecek seviyede yükseklik olup olmadığını, kan yağlarınız için özel bir tedbir almanızın gerekip gerekmediğini, kan yağlarını düşürmeye yönelik ilaç tedavisine ihtiyacınızın olup olmadığını;
 • Böbrek fonksiyon testleri ve idrar tahlili sonucunda: Böbreklerinizin süzme fonksiyonlarında herhangi bir kayıp bulunup bulunmadığını, çoğu zaman kronik böbrek yetmezliğine götüren sürecin erken belirtisi olan idrarla protein kaybınızın olup olmadığını, idrar yollarınızda iltihap veya gizli kanama bulunup bulunmadığını;
 • Karaciğer fonksiyon testleri sonucunda: Karaciğerinizde, bu güne kadar geçirdiğiniz hastalıklara, virüs enfeksiyonlarına, kullandığınız ilaçlara veya alkol kullanımına bağlı ilerleyici bir zedelenme bulunup bulunmadığını, bulaşıcı sarılıklarla ilgili olarak ilâve inceleme yaptırma ihtiyacınızın bulunup bulunmadığını;
 • Tam kan sayımı sonucunda: Kansızlığınızın bulunup bulunmadığını, kemik iliğinizde kan hücrelerini üretme faaliyeti ile ilgili bir bozukluk veya dengesizlik bulunup bulunmadığını, kan hücrelerinin üretimi için gerekli olan demir ve vitaminler açısından ilave incelemeye ihtiyacınızın olup olmadığını;
 • Ürik asit ölçümü sonucunda: Gut hastalığı eğiliminizin olup olmadığını, İhmal edilmesi halinde eklemlerinizde ve böbreklerinizde zarar meydana getirebilecek derecede ürik asit yüksekliğinizin bulunup bulunmadığını;
 • Total protein ve albümin ölçümü sonucunda: Kan proteinlerinizde, bir hastalık göstergesi olabilecek ve ileri inceleme gerektirecek düzeyde bir anormallik bulunup bulunmadığını;
 • Kalsiyum, fosfor ve kan elektrolitleri ölçümü sonucunda: Kalsiyum, fosfor ve elektrolit (kan tuzları) dengenizde ve dolayısıyla bu dengeleri muhafaza eden mekanizmalarda herhangi bir bozukluk bulunup bulunmadığını;
 • Eritrosit sedimantasyon hızı ölçümü sonucunda: Romatizmal hastalıklar ve diğer kronik iltihabi hastalıklarla ilgili olarak ileri inceleme yaptırma ihtiyacınızın olup olmadığını;
 • Yüksek duyarlıklı CRP testi sonucunda: Vücudunuzda aktif iltihabi bir hastalık bulunup bulunmadığını (laboratuvarımızda özel bir teknik kullanılarak yapılan “yüksek duyarlıklı CRP” ölçümü aynı zamanda uzun vadede koroner kalp hastalığına yakalanma ve miyokard enfarktüsü geçirme riskinin değerlendirmesine de katkıda bulunmaktadır);
 • Amilaz testi sonucunda, pankreas dokunuzu zedeleyen herhangi bir sorun bulunup bulunmadığını;
 • Bulaşıcı sarılık testleri sonucunda: Hepatit A, B ve C virüsleri ile daha önce karşılaşıp karşılaşmadığınızı, B ve C virüslerini taşıyıp taşımadığınızı, A ve B virüslerine karşı aşı yaptırma ihtiyacınızın bulunup bulunmadığını öğrenebilirsiniz. (Bu testler ihtiyaç durumuna göre seçimli olarak uygulanır.)
 • 50 yaş üzerindeki erkekler PSA testi yaptırmaları halinde, prostat kanseri açısından bir ön kontrolden geçmiş ve bu konuda ileri inceleme yaptırma ihtiyaçlarının bulunup bulunmadığını öğrenmiş olurlar.
 • Güventıp Laboratuvarlar Grubu’nda genel sağlık kontrolü yaptıranlara, bütün test neticelerini içeren raporlara ek olarak, elde edilen neticelerin ne anlama geldiğini teorik bazda değerlendiren yorum raporu da verilmektedir. Böylece bir uzman tarafından değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gereken bulgulara sahip hastaların, bu durumlarını gözden kaçırmalarının ve ihmal etmelerinin önüne geçilmiş olmaktadır. 
...